Kort om föreningen
Söderslättsmärkt

Vi som bor eller verkar på Söderslätt är stolta över vår hembygds olika kvalitéer. Våra rötter, traditioner och vår kulturhistoria har utvecklats från de förutsättningar som den rika bygden gett oss. Vi vill att Söderslättmärkningen ska hjälpa både befolkningen och besökare på Söderslätt att känna igen och få kunskap om vilka produkter som kommer från vår hembygd. Söderslättsmärkningen ska gynna vårt lokala näringsliv och stärka Söderslätts identitet.

Söderslättsmärkningens värdegrund

Trovärdighet          Identitet

Kvalité                    Tydlighet

Lyhördhet             Flexibilitet

Öppenhet              Spårbarhet

Föreningen idag

Föreningen har idag ca 20 medlemmar runt om på Söderslätt. De målar, syr, smider, gör smycken i olika material, drejar, skulpterar med mera. Som medlem i föreningen kan man alltid använda märkningen Söderslättsmärkt som ett bevis och en garanti till konsumenten att produkten är tillverkad på Söderslätt på ett hantverksmässigt sätt. Tillsammans ordnar föreningen olika utställningar där alla medlemmar kan delta.